Wie zit er achter het stuur bij de invoering van voertuigtelematica?

Nu de barrières voor invoering van voertuigtelematica beginnen weg te vallen, heeft deze technologie de potentie om de publieke perceptie te veranderen en een revolutie teweeg te brengen in de autoverzekeringssector. Sommige markten, zoals Italië en het Verenigd Koninkrijk, lopen voorop bij de invoering van op gebruik gebaseerde verzekeringen.
article-4781-adoption-car-telematics-header.jpg

Naar verwachting zullen in 2020 bijna 100 miljoen voertuigen wereldwijd zijn verzekerd met een voertuigtelematicapolis. Volgens schattingen zal dat aantal tegen 2030 zijn toegenomen tot bijna 50% van alle voertuigen in de wereld. Maar waar staat de Nederlandse markt op het gebied van telematica? Wat zijn de marktbelemmeringen? En wie zit er achter het stuur bij de invoering?

De opkomst van op gebruik gebaseerde verzekeringen

Op gebruik gebaseerde verzekeringen (Usage-Based Insurance, UBI) staan bij veel verzekeraars wereldwijd hoog op de agenda. In sommige markten, zoals Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is de adoptiegraad hoger dan elders, wat heeft geleid tot de opkomst van andere technologieën en diensten. In Nederland heeft telematica nog weinig opgang gemaakt, ondanks de duidelijke voordelen en het potentieel om het voertuigverzekeringsmodel fundamenteel te veranderen. Als verzekeraars deze uitdagingen kunnen overwinnen, ligt de weg naar invoering open.

Car telematics quote from a global multiline insurer - by Accenture

UBI stelt verzekeraars in staat om verzekeringspremies toe te snijden op de specifieke gedrags- en gebruikspatronen van consumenten. De technologie kent twee varianten: Pay As You Drive (PAYD) op basis van gebruik en Pay How You Drive (PHYD) op basis van gedrag. We richten ons hier op de tweede variant.

Om relevant te blijven, zullen verzekeraars hun bedrijfsmodel moeten aanpassen. Ze zullen van een product- en procesgebaseerd model moeten overgaan naar een klantcentrische benadering met besluitvorming op basis van data en analytics. Dit wordt mogelijk gemaakt door geavanceerde technologieën en meer strategisch informatiebeheer. 

Mogelijkheden voor bedrijfstransformatie  

Telematica kan verzekeraars helpen om diverse aspecten van hun bedrijfsvoering te verbeteren, zoals het terugdringen van claimaantallen, aanpassen van de klantenmix en tarieven, detecteren van fraude, verdiepen van de productpenetratie, verbeteren van het klantenbehoud en verlagen van de acquisitiekosten.

Car telematics quote from a global multiline insurer - by Accenture

Hiervoor moeten verzekeraars beschikken over voldoende data van geschikte kwaliteit die als basis kunnen dienen voor waardevolle inzichten en een verbeterde besluitvorming.

Insurance executives agree on increased risks due to automation, like fake data, data manipulation and bias - Survey statistic - by Accenture

Lessen uit andere markten

Om de groei in Nederland te bevorderen kan worden gekeken naar de ervaringen in leidende markten zoals Italië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Hoewel sommige aanjagende factoren marktspecifiek zijn, kunnen ze inzicht bieden in de omvang van mogelijke veranderingen.

Italië

De verzekeringspremies zijn hoog, er wordt veel fraude gepleegd en diefstal is een probleem. De overheid speelde een belangrijke rol door druk uit te oefenen op verzekeraars om telematicapolissen in te voeren. Deze omstandigheden hebben de invoering versneld en het land is nu wereldwijd toonaangevend op het gebied van telematicapolissen met een penetratiegraad van meer dan 19 procent en meer dan 5,3 miljoen UBI-polissen.

Verenigde Staten

De verzekeringspremies voor jonge bestuurders zijn hoog en er is een sterke focus op tarieven en kortingen. Acht van de tien grootste Amerikaanse verzekeraars hebben telematicapolissen in hun aanbod, resulterend in meer dan 7 miljoen UBI-polissen.

Verenigd Koninkrijk

Hier is het beeld vergelijkbaar met dat in de Verenigde Staten. Telematica is duidelijk toegespitst op jongere bestuurders met een hoog risicoprofiel die hun premies onder controle willen krijgen en feedback willen krijgen over hun rijstijl.

Nederland

De prikkel voor het gebruik van voertuigtelematica door Nederlandse bestuurders is nog onduidelijk. Op dit moment bieden drie verzekeraars telematicapolissen aan: ANWB, Voorop en Fairverzekering, die samen minder dan 1 procent van in totaal 6 miljoen autoverzekeringen vertegenwoordigen (in 2016).

Car telematics around the globe - by Accenture

Barrières voor Nederlandse verzekeraars

Verzekeraars in Nederland worden geconfronteerd met barrières die de invoering hebben vertraagd. Deze kunnen worden samengevat in vijf hoofdpunten.

 1. De Nederlandse voertuigverzekeringsmarkt is sterk concurrerend, waardoor de premies relatief laag zijn. Desondanks is de gemiddelde premie voor een WA-basisverzekering voor jonge bestuurders tussen 18 en 24 jaar in de laatste twee jaar met 53 procent gestegen. Dit is sneller dan voor enige andere leeftijdscategorie.
 2. Telematica vereist hoge investeringen op korte termijn, en het kost tijd om voldoende data te verzamelen. Daardoor zijn sommige verzekeraars beducht voor een negatieve impact op hun huidige processen en bedrijfsfuncties.
 3. De frequentie en ernst van voertuigclaims zijn in Nederland hoger dan ooit. Verzekeraars maken 22 cent verlies op elke verkochte polis. Daarnaast zullen schadeclaims in de komende jaren naar verwachting met 250 miljoen euro toenemen. Slimme auto's, zoals de modellen van Tesla, hebben steeds meer sensoren en kostbare onderdelen die schadeherstel duurder maken.
 4. Innovatieve bedrijven moeten specifieke vaardigheden, bedrijfsstructuren en knowhow hebben die verzekeraars doorgaans missen.
 5. Door de strenge privacyregels in de Nederlandse markt zijn consumenten zich meer bewust van wat ze delen en met wie als ze nieuwe diensten afnemen.
Clearing the hurdles for car telematics adoption - by Accenture

De barrières slechten

Voordat telematica een bredere toepassing kan vinden in de Nederlandse markt, moeten de volgende hindernissen worden overwonnen.

 • Zorg voor een betrouwbare en voldoende hoeveelheid data. Verzekeraars zouden niet langer gehinderd moeten worden door een gebrek aan data, maar door een gebrek aan data met de juiste kwaliteit.
 • Ontwikkel een goed risicomodel waarop premies kunnen worden gebaseerd.
 • Bied telematicapolissen aan voor concurrerende tarieven, zodat ze aantrekkelijk worden voor klanten.
 • Combineer voertuigtelematica met hoogwaardige aanvullende diensten, aangezien deze onmisbaar zijn. Denk hierbij aan de pechhulp die Allianz biedt in samenwerking met Waze, loyaliteits- of aanbrengprogramma's of kortingsvouchers.
 • Wees volledig transparant over de verzameling en het gebruik van data door middel van telematicatechnologieën.
 • Trek bekwame medewerkers met uiteenlopende achtergronden aan, deze zijn nodig om innovatieve capaciteiten te ontwikkelen.
Insurance consumers willing to share more information for benefits - Survey statistic - by Accenture

Vijf essentiële stappen voor de invoering van telematica

Bij de invoering zit de klant aan het stuur, niet de verzekeraar. Daarom moet bij de ontwikkeling van diensten de klant centraal staan.

 1. Ken je klanten en probeer om proactief hun problemen op te lossen door producten toe te snijden op hun behoeften.
 2. Richt je op het ecosysteem en weet wanneer je voorop moet lopen of partnerschappen en samenwerkingen aan moet gaan.
 3. Investeer in de optimalisatie van gebruikerservaringen door eenvoud te combineren met een hoog personalisatieniveau.
 4. Zorg voor een zekere amusementsfactor door game-elementen te integreren.
 5. Creëer een cultuur van voortdurende verbetering, focus op innovatie en stel de klant centraal.  
Consumers want more personalized advice - Survey statistic - by Accenture

Op korte termijn is verandering onontkoombaar voor voertuigverzekeraars. Wie nu in beweging komt en experimenteert, creëert een voorsprong door zijn ervaring met voertuigtelematica. Verzekeraars die blijven zitten, zullen uiteindelijk worden voorbijgestreefd. Transformatie vindt niet plaats van de ene dag op de andere.

Op de lange termijn zal telematica leiden tot een revolutie in de manier waarop verzekeringen worden afgesloten en gebruikt. In een latere fase kunnen voertuigfabrikanten hierop inspelen door apparatuur en functies zoals zwarte dozen, voertuigdiagnosesystemen, dongles en smartphones in hun producten te integreren. Hiervoor zijn nauwere relaties tussen verzekeraars en fabrikanten vereist.

De toekomst van voertuigtelematica omarmen

De verstoring die telematica in andere landen heeft veroorzaakt is in Nederland voorlopig uitgebleven. De omstandigheden zijn echter gunstig voor bedrijven die baanbrekend en innovatief bezig willen zijn.

Car telematics quote from a global multiline insurer - by Accenture

Sommige verzekeraars zullen eigen platforms en ecosystemen willen bouwen met hun bedrijf als middelpunt. Een goedkoper en sneller alternatief is om bestaande platforms te gebruiken om toegang te krijgen tot nieuwe ecosystemen. Partnerships en samenwerkingen zullen essentieel zijn voor een voortgezette groei. We zien dat verzekeraars samenwerkingen aangaan met onwaarschijnlijke bondgenoten om nieuwe initiatieven te ontplooien.

Insurers will get a competitive advantage due to strategic partners and ecosystem - Survey statistic - by Accenture

De digitale klant verwacht meer, en geen enkele verzekeraar heeft momenteel alle antwoorden. Een verzekeraar die nu begint en met telematica experimenteert zal op langere termijn worden beloond, terwijl verzekeraars die dat niet doen zullen achterblijven.

 

Dit artikel is geschreven in samenwerking met James Gilbert.

Auteur: Toon Honig