Iedereen wint bij maatschappelijk verantwoord ondernemen, bedrijven ook!

Ieder jaar organiseert het MVO-team van Accenture de Making a Difference Battle (MaDB). Deze wedstrijd biedt medewerkers van Accenture de kans om projecten op te zetten waarmee bredere sociale en milieukwesties worden aangepakt. Maar er zijn meer voordelen...
article-5041-making-a-difference-battle-header.jpg

Ook dit jaar was de Making a Difference Battle weer bijzonder inspirerend, en de ontwikkelde initiatieven (die blijven doorlopen) beloven veel voor de toekomst. De eerste prijs ging naar 100% Kringloop, een project van Social Enterprise Lab dat is gericht op maximalisatie van de voordelen van hergebruik en recycling van gebruikte artikelen. Het project komt niet alleen het milieu ten goede, maar biedt ook werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dit fantastische idee was slechts een van de vele uitstekende inzendingen voor dit jaar, die stuk voor stuk waren gericht op het verbeteren van onze wereld. Als we samen bouwen aan onze gedeelde toekomst, zijn we uiteindelijk allemaal winnaars! In dit artikel kun je meer lezen over medewerkergedreven maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), en vind je een interactief voorproefje van de voordelen.

Als we samen bouwen aan onze gedeelde toekomst, zijn we uiteindelijk allemaal winnaars!

Onze benadering van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Accenture geloven we dat verbeteren van de manier waarop de wereld werkt en leeft de sleutel is tot een betere toekomst. Door eerst te kijken wat er zou moeten gebeuren en vervolgens te beoordelen wat wij kunnen doen, hebben we een MVO-programma ontwikkeld dat tot doel heeft om zakendoen verantwoordelijker te maken en meer mensen te laten delen in de kansen en voordelen van Accenture.

Het programma levert een bijdrage aan een duurzamere toekomst, zowel op sociaal als milieugebied, door onze strategische partners te betrekken bij de vrijwillige acties van onze medewerkers.

Hoe werkt het?

Ieder jaar heeft elke medewerker van Accenture 24 uur voor vrijwilligerswerk die kunnen worden besteed aan een doel dat hem of haar aan het hart gaat. Vanuit deze basis hebben we samen met onze partner GoodUp gekeken hoe we het talent en de vaardigheden van onze collega's optimaal kunnen inzetten. Zo is onze jaarlijkse Making a Difference Battle ontstaan.

To watch this video you need to accept marketing cookies

Bij de Making a Difference Battle krijgen onze medewerkers een maand de tijd om in multilaterale teams te werken aan oplossingen voor urgente sociale of milieukwesties. Medewerkers zetten hun vrijwilligersuren in om echte, duurzame oplossingen te bedenken voor een specifiek probleem, vaak in samenwerking met sociale en zakelijke partners.

Elk team krijgt ondersteuning van ons MVO-team, en GoodUp verzorgt speciaal toegesneden workshops over storytelling en pitching. Dit helpt de teams om richting te geven aan hun inspanningen en een wezenlijke impact te creëren. Alle partners hebben er baat bij, maar uiteindelijk kiest een jury een winnend project dat een prijs ontvangt: een bescheiden financiële bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het project.

Er namen 166 medewerkers deel aan de competitie, waarbij meer dan 2200 uur werd gewerkt aan de ondersteuning van 12 goede doelen.

Bij de wedstrijd van dit jaar hebben onze medewerkers zich ingezet voor een betere toekomst door belangrijke kwesties zoals CO2-uitstoot, gendergelijkheid en vrijheid van meningsuiting op te pakken. In totaal namen 166 medewerkers deel aan de competitie, waarbij meer dan 2200 uur werd gewerkt aan de ondersteuning van 12 goede doelen.

Een maand lang zette elk team zijn kennis en vaardigheden in om een wezenlijk verschil te maken. De deelnemende projecten voor dit jaar waren Refugee Talent Hub, The Colour Kitchen, Buurtbuik, Plan International, Carbon Suckers, Vooruit, Missing Maps, Energy transition battle, Go Green, ORC, Amref en100% Kringloop. Alle projecten hadden een grote impact en inspireerden de betrokkenen om meer te doen.

Hieronder vind je de kerngegevens van elk project:

To watch this video you need to accept marketing cookies

Bij de finale van de Making a Difference Battle koos een panel van gerespecteerde juryleden de winnaar. De jury bestond uit Taimen Boumans en Judith Blijdenstein, bestuursleden van de Accenture Foundation, Irine Gaasbeek, Country Managing Director Netherlands, Diana Krieger, CEO van GoodUp, en Arthur Simonetti, Marketing Director bij DSM.

De eerste prijs ging naar het project waarbij een gebruiksklare set gereedschappen werd ontwikkeld voor alle kringloopwinkels in Nederland: 100% Kringloop. Hun project was gericht op maximalisatie van de impact van kringloopwinkels en het onderstrepen van het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het team van 100% Kringloop kreeg 2500 euro om het project verder uit te bouwen.

Making a Difference Battle impression - Accenture the Netherlands

Wie goed doet, goed ontmoet

Het kan zeer lonend zijn om een groep medewerkers de kans te geven zich maatschappelijk in te zetten, zowel op het persoonlijke vlak voor de deelnemers als voor de organisatie als geheel. Als het over MVO gaat, denken mensen vaak dat het indruist tegen traditionele zakelijke overwegingen. En in sommige opzichten is dat zo, want MVO moet primair gericht zijn op een verantwoordelijke omgang met onze gemeenschappen, het milieu en de toekomst. Maar bedrijven kunnen er ook van profiteren!

De potentie van medewerkerbetrokkenheid benutten

Hoe haal je het beste uit je medewerkers? Wat motiveert ze om hun volledige potentieel te benutten? Bij de beantwoording van dergelijke vragen klinken al snel de termen “medewerkerbetrokkenheid” en “motivatie”. Hoewel er veel onderzoek is gedaan, blijft het moeilijk om deze concepten in de praktijk te brengen.

Bij Accenture hebben we gemerkt dat mensen het heel belangrijk vinden om werk te doen dat ze als zinvol ervaren. In de kern gaat het daarbij om het gevoel “ertoe te doen” dat ze aan het werk ontlenen. Volgens onderzoek van Harvard Business Review presteren mensen het beste als ze zich identificeren met hun werk en het gevoel hebben dat ze bijdragen aan iets waar ze om geven of dat aansluit bij hun waarden. Daarnaast rapporteerden de onderzoekers een positief effect van zinvol werk op het mentale en fysieke welbevinden van medewerkers.

To watch this video you need to accept marketing cookies

Door medewerkers in staat te stellen op hun eigen manier goed te doen kunnen ze zin vinden of zelfs creëren in hun werk, waardoor hun betrokkenheid en motivatie toenemen. Naast persoonlijke zingeving biedt deelname aan initiatieven zoals de Making a Difference Battle geweldige mogelijkheden om te leren. Deelnemers krijgen in een open, motiverende omgeving de kans om nieuwe vaardigheden op te doen zoals storytelling, pitching, teammanagement en design thinking. Ze kunnen groeien en leren door een actieve rol te spelen in MVO-projecten, en zullen vervolgens het geleerde mee terugnemen naar hun dagelijkse werkpraktijk.

Het begint allemaal met het idee en verlangen om iets goeds te doen. Naarmate mensen groeien en hun zelfgestelde uitdagingen aangaan, worden ze betere medewerkers: meer betrokken, bekwamer en met meer oog voor de wereld buiten hun dagelijkse taken.

Ze worden betere medewerkers: meer betrokken, bekwamer en met meer oog voor de wereld.

Het voelt goed om goed te doen

Naarmate meer mensen de impact zien van medewerkergedreven MVO-initiatieven, zowel binnen als buiten de organisatie, doet zich een opvallende culturele verandering voor: medewerkers gaan diversere relaties aan binnen het bedrijf op basis van gedeelde passies en doelen, en associëren hun werkgever met zinvol werk dat aansluit bij wat ze belangrijk vinden. In het algemeen stimuleren betere medewerkers de ontwikkeling van een meer betrokken en coherente bedrijfscultuur. De kern van de zaak blijft echter dat mensen goed doen omdat ze dat willen. Dat is echt iets heel krachtigs.

Dit artikel is geschreven met hulp van Amy Lees en Kaspar Holznagel.

Auteur: Savitri Groag