In 4 stappen naar een Liquid Workforce met Oracle technology

Bedrijven investeren volop in de technologieën die nodig zijn om alle veranderingen in dit digitale tijdperk bij te benen. Er is echter één cruciale factor die achterblijft: de workforce.
160607_In 4 stappen naar een Liquid Workforce met Oracle technology.jpg

Er is meer nodig dan alleen de juiste technologie. De medewerkers moeten deze technologie omarmen, om zo een maximaal resultaat te verkrijgen binnen een flexibele, adaptieve liquid workforce. Niet voor niets staat in Accenture’s Technology Vision 2016 een ‘People First approach’ centraal.

In deze Technology Vision worden de volgende 5 trends geïdentificeerd:

 1. Trend 1: Intelligent Automation
 2. Trend 2: Liquid Workforce
 3. Trend 3: Platform Economy
 4. Trend 4: Predictable Disruption
 5. Trend 5: Digital Trust

To watch this video you need to accept marketing cookies

In de Accenture Technology Vision for Oracle 2016 is onderzocht hoe je met Oracle technologieën een competitief voordeel kunt behalen met deze ‘People First’ agenda.

In een serie artikelen rondom de Accenture Technology Vision for Oracle bespreken we deze 5 trends. In het eerste artikel is ingegaan op Intelligent Automation, waarin de eenwording van mens, software en machine centraal staat. In dit tweede artikel staat de Liquid Workforce centraal.

Liquid Workforce: Welke stappen moet je zetten?

Het is duidelijk: organisaties kunnen er niet blind vanuit gaan dat het introduceren van nieuwe technologieën genoeg is om bij te blijven in deze digitale wereld. De kern is hoe die technologie de mensen in staat stelt om de workforce te transformeren en nieuwe bedrijfsculturen te creëren. De nieuwe workforce wordt Liquid Workforce genoemd: geen kabbelend beekje, maar een razende bergstroom die zijn eigen koers kiest. Een bergstroom die moeiteloos om barrières heen stroomt, die poelen en maalstromen creëert en vervolgens weer rustig verder gaat.

Maar hoe kan je als organisatie die stuwkracht juist inzetten om er competitief voordeel mee te behalen?

Volg deze 4 stappen naar een liquid workforce met Oracle technology:

 1. Leer je huidige workforce kennen door het toepassen van analytics
  Wellicht levert je IT systeem al de meeste data die je nodig hebt om je huidige workforce te analyseren. Denk aan de collega’s die in of uit dienst zijn getreden, performance ratings, promoties, certificeringen en opleidingen van je medewerkers. Maar gebruik je deze data ook om inzicht te krijgen in je toekomstige medewerkersbestand en om bijvoorbeeld gaten in je succession planning vroegtijdig te onderkennen? Of om je top performers in dienst te houden? Oracle's Human Resources Analytics helpt je organisatie hierbij door gegevens vanuit verschillende bronnen te verzamelen en deze om te zetten in actiegerichte inzichten. Het gebruik van de predictive analytics functionaliteit helpt om deze inzichten te vertalen naar bijvoorbeeld de kans dat een medewerker besluit uit dienst te treden en voorspelt de verwachting van de toekomstige performance van je workforce. Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) ondersteunt het analyseren van big data op het gebied van talent management.  Big data komt in meer detail aan de orde in een volgend artikel dat verder zal ingaan op Trend 4: Predictable Disruption.
   
 2. Gebruik nieuwe kanalen om talent aan te trekken
  Stel dat predictive analytics het ontbreken van bepaalde talenten heeft aangetoond. Hoe kan nieuwe technologie je dan helpen het werven van talent te verbeteren? Een recent onderzoek toont aan dat wereldwijd 38% van de ondernemingen worstelt met deze vraag. Dit vergt nieuwe methoden om te werven. Social media is nog steeds ondergewaardeerd als hulpmiddel bij het aantrekken van nieuwe medewerkers. Als het talent dat jij zoekt sociale netwerken gebruikt om een baan te zoeken, zou jij dan niet dezelfde netwerken gebruiken om dat talent te vinden? Oracle Social Sourcing helpt organisaties om sociale netwerken als bron voor nieuw talent aan te boren. Onder andere door het automatiseren van talentwerving over meerdere sociale kanalen en het effectief gebruik maken van de sociale netwerken van je medewerkers. Het is alom bekend dat het werven via het eigen netwerk vele malen effectiever en efficiënter is. Wanneer er nauw samengewerkt wordt met de marketing of communicatie afdeling, kan door de juiste boodschappen via de juiste social media de kracht van je merk versterkt worden en kan je jezelf positioneren als een aantrekkelijke werkgever.
   
 3. Creëer een flexibele workforce die in staat is om verandering te omarmen
  Creëer diverse teams, waarbij de focus ligt op capaciteiten en niet op achtergrond zoals geslacht, leeftijd of culturele afkomst. Focus ook op die capaciteiten die nodig zijn om nieuwe technologieën te omarmen. Creëer een sfeer waarbij leren en vernieuwing centraal staat en beloond wordt. Betrek het hele team in een verandertraject. Zo worden ze de ambassadeurs voor verandering. Geef ze gelegenheid hun enthousiasme te delen via nieuwe communicatielijnen als social media, video en interne collaboration sites. Om de Liquid Workforce tot zijn recht te laten komen, moet je bereid zijn in te grijpen in bestaande culturen. Het gaat hierbij niet om verandering op korte termijn, maar een investering voor de lange termijn in training van je workforce om deze gewenste cultuur te bewerkstelligen.
   
 4. Stel je medewerkers in staat om zich te ontwikkelen en zich aan te passen aan een snel veranderende omgeving
  Snel leren en de capaciteit om je aan te kunnen passen aan een veranderende omgeving worden steeds belangrijker. Expliciete kennis kan snel achterhaald zijn door de nieuwe digitale technologieën. Organisaties moeten daarom hun medewerkers in staat stellen om zich zo vrij mogelijk te bewegen binnen de organisatie en te leren binnen verschillende rollen, waarbij hun vaardigheden worden versterkt door deze technologieën. Medewerkers die nieuwe skills opdoen en regelmatig hun focus verleggen zijn van grote waarde voor elke organisatie. Deze vaak creatieve mensen zijn meestal de blijvers en geven belangrijke input voor nieuwe producten en proces verbetering. Om dit te ondersteunen is er Oracle Learning Cloud, een geïntegreerd onderdeel van Oracle HCM.

  Waar in het verleden de organisatie de training content verzorgde en trainingen faciliteerde, geeft deze service het beheer van “learning” direct in de handen van de medewerkers en managers. Zij kunnen content vastleggen en delen, maar ook ervaringen delen en aanbevelingen doen. Belangrijke momenten  zoals een promotie of een wijziging van functiegroep kunnen voor een medewerker automatisch een leermogelijkheid creëren. Zo wordt training content steeds sneller beschikbaar in een steeds sneller veranderende omgeving.

Nieuwe technologieën zijn pas echt van toegevoegde waarde als je medewerkers ze omarmen. Wie stappen zet naar een Liquid Workforce, zorgt dat zijn werknemers in staat zijn om de voordelen volledig te benutten.

To watch this video you need to accept marketing cookies

Hoe bouwt jouw organisatie een Liquid Workforce? En welke aanvullende tips heb jij om medewerkers nieuwe technologieën te laten omarmen? Deel je gedachten en tips in de comments hieronder. Neem conctact met ons op als je wilt weten hoe wij je kunnen helpen bij het creëren van een Liquid Workforce.