Verborgen talent benutten

Kortgeleden mocht ik vol trots de resultaten van de ‘Ambitie van Zuid’ delen met staatssecretaris Jetta Klijnsma. De bedrijven op de Zuidas hebben het afgelopen jaar 218 talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst genomen. 

150619-verborgen-talent.jpg

Daarmee sluiten we goed aan op de sociale doelstellingen van het kabinet. Het idee achter dit initiatief is dat er in Nederland teveel mensen aan de zijlijn staan, terwijl dit deels nog verborgen talent juist een waardevolle aanvulling voor bedrijven en de samenleving is.

Accenture benadert deze brede doelgroep vanuit hun individuele waarde voor het grote geheel, niet vanuit een beperking. Dat streven maken we concreet met ons wereldwijde Skills to Succeed programma, een belangrijke pijler van ons MVO-beleid. De ambitie is op zich helder: onze ervaring en netwerk zo inzetten dat mensen hun vaardigheden kunnen opbouwen en versterken om zelfstandig een inkomen te realiseren. Bij de start van het programma in 2010 wilden we wereldwijd 250.000 mensen op gang helpen, maar inmiddels is dat doel opgeschaald naar 3 miljoen mensen voor 2020.

Nieuwe collega’s

Zo’n doelstelling op papier zetten is niet heel lastig. Maar het moet natuurlijk wel gebeuren. Ook in Nederland pakken we dit programma voortvarend op. Dat doen we niet alleen. Waar mogelijk trekken we op met andere bedrijven en NGO’s. De Ambitie van Zuid is een goed voorbeeld. Met andere bedrijven op de Zuidas hebben we een jaar geleden de koppen bij elkaar gestoken, knelpunten benoemd en best practices gedeeld. En na een jaar samenwerking hebben 218 talenten een volwaardige baan. Voor Accenture betekent dat 25 nieuwe collega’s door de gehele organisatie. Dat laatste vind ik belangrijk, omdat de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt namelijk ook heel gevarieerd is; van arbeidsbeperkte jongeren met een Wajong uitkering tot hoogopgeleide vluchtelingen. Die bandbreedte betekent dat we talenten ook op kernprocessen, zoals Finance en IT een kans geven. Dat is soms best spannend en vraagt naast visie en discipline ook doorzettingsvermogen van de gehele organisatie.

De juiste match

Het begint al bij het recruitmentproces. Het cv van verborgen talenten wijkt vaak af van gangbare cv’s. Als je die standaard behandelt, vallen deze talenten gemakkelijk in een vroeg stadium af. Bijvoorbeeld omdat ze geen nevenactiviteiten op hun cv laten zien of omdat er spelfouten in zitten. En aan de andere kant hebben ze een geweldige levenservaring die er niet in staat. Dat vraagt dus een andere aanpak en meer voorbereiding aan de kant van de werkgever. Mensen met een arbeidsbeperking vinden, aantrekken én vasthouden, is hard werken voor alle betrokkenen. Als je die moeite echter neemt en de juiste match tot stand brengt, ben je als bedrijf verzekerd van getalenteerde, ambitieuze en zeer gedreven medewerkers.

Mijn collega Sander is het levende bewijs. Sander heeft autisme en werkt op onze afdeling Finance en Compliance. Daar analyseert hij data met behulp van complexe spreadsheets. Ik vond het prachtig om van hem te horen dat hij trots en vol zelfvertrouwen is dat hij nu op een feestje kan zeggen dat hij een baan heeft en zijn eigen boontjes dopt. In de communicatie is het soms zoeken naar de juiste modus. In een lastige situatie communiceert hij bijvoorbeeld liever via e-mail. Dat hoort bij hem. Bovendien, email helpt mij op die manier vaak ook om de gedachten even goed op een rij te zetten.

Platform-denken

Bij Accenture kijken we graag verder dan onze eigen organisatie. We geven het voorbeeld door onze kennis en netwerk te delen. Zo hebben we Ahold ondersteund om in elke winkel een Wajonger aan te nemen. En dat is gelukt. De oorspronkelijke ambities zijn al opgeschaald naar 2.000 medewerkers in 2016. Verder zijn we partner van het UAF, stichting voor vluchteling-studenten. Door de interne processen te stroomlijnen, kunnen zij vluchtelingen sneller helpen. Dit zijn voorbeelden van het succes van platform-denken. Daarom willen we nu ook de Ambitie van Zuid opschalen, en verder kijken dan de Zuidas. Met onze ervaring en successen willen we meer bedrijven in Amsterdam enthousiasmeren en talent uit onverwachte hoek gaan benutten. En waarom zou dit niet ook in andere steden en in heel Nederland kunnen?

Manon

P.S. Wil je meer voorbeelden zien zoals Sander, en weten wat jouw werkgever voor deze mensen kan betekenen?
Bekijk dan deze video:

To watch this video you need to accept marketing cookies

Auteur: Manon van Beek